Παραγάδια

Παραγάδια για ψάρεμα, σε συνδιασμό με το βαρκάκι Kwni