Ναυτίλος (Ηράκλειο Κρήτης)

Ναυτίλος

Ηράκλειο Κρήτης
Σοφοκλή Βενιζέλου 33
Τηλ: 2810/222147

naytilos eidi alias paragadia

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>